2019-10-16
 
Nowości

   PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
"INTROTEL-SERWIS"

Wojciech Józwik 

Systemy telekomunikacyjne / Monitoring i dozór obiektów 

USŁUGI Z ZAKRESU BHP: 

szczegółowe informacje na stronie: www.spec-bhp.pisz.pl

- szkolenia wstępne i okresowe bhp

- prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp

- sporządzanie okresowych analiz stanu bhp

- udział w ocenie ryzyka zawodowego

- opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych

- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP

- udział w dochodzeniach powypadkowych

- założenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp

- wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

- reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów np. PIP, PIS