Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Oferta - BHP » INTROTEL-SERWIS PISZ
  2024-07-15
 
Nowości

   PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
"INTROTEL-SERWIS"

Wojciech Józwik 

Systemy telekomunikacyjne / Monitoring i dozór obiektów 

USŁUGI Z ZAKRESU BHP: 

szczegółowe informacje na stronie: www.spec-bhp.pisz.pl

- szkolenia wstępne i okresowe bhp

- prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp

- sporządzanie okresowych analiz stanu bhp

- udział w ocenie ryzyka zawodowego

- opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych

- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP

- udział w dochodzeniach powypadkowych

- założenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp

- wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

- reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów np. PIP, PIS