2019-10-16
 
Nowości

   PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
"INTROTEL-SERWIS"

Wojciech Józwik 

Systemy telekomunikacyjne / Monitoring i dozór obiektów 

USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

szczegółowe informacje na stronie: www.spec-bhp.pisz.pl

- szkolenia podległego personelu

- szkolenia nowych pracowników

- aktualizacja zgodnie z wymogami prawa Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

- oznakowanie budynku (obiektu) znakami ewakuacyjnymi oraz pożarowymi

- zapewnienie przeglądów sprzętu przeciwpożarowego w wyznaczonych terminach

- prowadzenie dokumentacji przeciwpożarowej

          - dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa z zakresu                    bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 

Posiadam uprawnienia
Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie